English Handwriting Competition
The results of the English handwriting competition held on Held on: 1/08/18
 

RESULTS

KG I A KG I B KG II A

1 Aadhiya Shree
2 Samiksha Gupta
3 Mahi Kaur

1 Anjali Chablani
2 Lavyanya Bhardwaj
3 Ekamjot Kaur

1. Tashvi Agrawal
1. Vanshika Maheshwari
2. Aaradhya Goyal
3. Khwaish Sharma
Consolation : Anshika Dave


KG II B KG II C  

KG II B
1. Mihika Sharma
2. Mudrika Singh Rathore
3. Prachita Bagra
Consolation : Sanchita Peswani
 
KG II C
1. Ayati Jain
2. Aadhya Agrawal
3. Yashasvi Bishnoi
Consolation : Vanshita Jain
Consolation : Sanvi Nad