Rachana Bhargava Hanuman Singh Avdhesh Sharma Pawan Sharma Aparna Shekhawat
  Secretary to Director Administrative Officer Administrative Officer System Supervisor Public Relations Officer
Manoj Saxena Deepak Sharma Rekha Bhargava Sonal Jain Laxmi Advani Kokila Chaturvedi
Acctt. Asstt. Acctt. Asstt. Librarian Astt. Librarian Astt. Librarian Astt. Librarian
V.N. Tiwari Seema Purohit Mukesh Agarwal Arvind Sharma Ghanshyam Saini Amit Garg
OA OA OA OA OA OA
 
Abhishek Sharma Govind Soni Vimal Jain Hemant Kumar Kriti Mathur Pawan Avasthi
OA OA Demonstrator Demonstrator Lab Asstt. Lab Assistant

 

Kavisha Albert D.S. Yadav

Utsav Malpani

Jagdish Singh

Ritesh Mandawara

Harvansh Singh
Staff Nurse Transport Officer

Lab Asstt.

Lab Asstt.

Graphic Designer

System Administrator
 

Abhishek Sharma

  Sanjay Mathur

Navneet Kr. Jain

Urvashi Saxena

Vijay Chaturvedi

Premlata Adhikari

Web Master

Audio Visual Asst. 

Lab Asstt.

OA

Asstt. Graphic Designer

Office Secretary
   

Vinita Kalra

  Sunil Sharma

Atul Sharma

  Ramkaran Yadav    

Receptionist

Lab Asstt. 

Lab Asstt.

Lab Asstt.